1. Thanh toán bằng tiền mặt

Bạn có thể thanh toán băng tiền mặt khi mua hàng trực tiếp tại shop. Đối với các bạn ở xa vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản

Áp dựng với các bạn ở xa không thể đến mua hàng trức tiếp hoặc không thích sử dụng tiền mặt. Các bạn vui lòng thanh toán qua 2 số tài khoản sau:

Vietcombank: 0511 0004 12769 chủ TK: Dư Thị Ngọc Giàu

Sacombank: 0601 9844 0410 chủ TK: Dư Thị Ngọc Giàu