Pair of brown leather boots beside bet

75.000 đ

200.000 đ

Pair of brown leather boots beside bet

75.000 đ

200.000 đ

Pair of brown leather boots beside bet

75.000 đ

200.000 đ

Pair of brown leather boots beside bet

75.000 đ

200.000 đ

Pair of brown leather boots beside bet

75.000 đ

200.000 đ

Pair of brown leather boots beside bet

75.000 đ

200.000 đ

Pair of brown leather boots beside bet

75.000 đ

200.000 đ

Pair of brown leather boots beside bet

75.000 đ

200.000 đ

Các bước đặt hàng theo yêu cầu riêng

Bước 1: Gửi yêu cầu

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu càng cụ thể càng tốt như: kích thước, hình ảnh mẫu sản phẩm, số lượng đặt hàng, yêu cầu về in ấn, ...

Bước 2: Nhận báo giá

Công ty sẽ tiến hành báo giá kèm thời gian sản xuất trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu. Lưu ý: quý khách càng rõ ràng về yêu cầu sẽ nhận được báo giá càng nhanh.

Bước 3: Duyệt mẫu

Công ty sẽ gửi quý khách mẫu để duyệt trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt

Bước 4: Sản xuất hàng loạt

Tiến hành sản xuất hàng loạt và giao hàng đến tận nhà cho quý khách trong thời gian sớm nhất